Organiza: Hospital Vall d´Hebron

Fechas: 2-3 abril 2020

Lugar: Sala de actos Pabellón Docente. Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus. Paseo Vall d’Hebron, 119 – 129

Inscripción: 300 €. Residentes y Diplomados en enfermería 250 €

Más información e inscripción: inscripcionsaulavh@vhebron.net Tel: 93 489 45 68

Vacunas 2020